neljapäev, 10. november 2016

Arendusprojekt

Arendusprojekti nimi on "Digipäev Narva Kesklinna Gümnaasiumis"

Digipäeva läbiviimise idee sündis meie meeskonnal veel oktoobris, kui me osalesime koolituse "Õppeprotsessi juhtimine digiajastul" esimeses moodulis.

Kui me tulime pärast koolitust kooli, siis moodustasime töörühma. Töörühma eesmärk oli läbi mõelda, kuidas me võiksime digipäeva koolis korraldada, selleks et kõikidel õpetajatel oleks võimalus sellest osa võtta.

Töörühm esitas digipäeva plaani ja koos meie meeskonnaga me otsustasime, et viime läbi digipäeva 9.novembril.

9.novembril 1.tunnis oli antud 9 avatud tundi. Kõik õpetajad said võimaluse eelnevalt valida, missugust tundi nad tahaksid külastada. Õpetajate toas oli nimekiri, kuhu õpetajad pidid end eelnevalt kirja panema. Kõik õpetajad said võimaluse vaadata üks tund omal valikul, sest tunnid algasid sel päeval kella üheksast, välja arvates õpetajatel, kes andsid lahtiseid tunde.

10 õpetajat andsid kolleegiidele avatud tunde. Tunni fookuses oli digivõimaluste kasutamine tunnis. Tunde andsid andekad, pädevad õpetajad, kes oskavad kasutada oma töös erinevaid huvitavaid meetodeid ja kaasaegseid nutiseadmeid. Avatud tunnid toimusid nii algkoolis, kui ka põhikoolis ja gümnaasiumiastmes. Need tunnid olid matemaatika, ajalugu, keemia, bioloogia, võõrkeel ja eesti keel keelekümblusklassis. Kõik tunnid olid väga huvitavad. Praegu me tegeleme blogi vormistamisega, kuhu paneme andmeid kõikide lahtiste tundide kohta (kes ja millist tundi viis läbi, mis oli tunni teema ja eesmärk, lühidalt tunni käik ja loetelu, missugused meetodeid olid kasutatud tunnis). Paneme blogisse ka fotosid ja video katkendeid. Niimoodi saavad kõik kooli õpetajad võimaluse vaadata blogist, missugused tunnid toimusid digipäeval koolis. Kui keelelgi tekkib küsimus või huvi mõne meetodi vastu, siis õpetaja teab, kelle poole võib pöörduda ja lisakommentaare saada.

Ühe sõnaga on mie koolis juba arendusprojekt läbi viidud. Täpsemalt me jutustame sellest Tallinnas koolituse lõpupäeval.

Mis oli meie eesmärk?

Digipäeva eesmärk oli näidata kõikidele õpetajatele, et nende kolleegid kasutavad juba digivõimalusi ja nad oskavad teha seda ka. See on huvitav ja meeldib lastele väga!

Digipäev läks hästi ja plaanipäraselt, nii nagu me kavatsesime. Takistusi meil ei tekkinud.

Digipäev 09.novembril on läbi, aga see ei tähenda, et meie arendusprojekt on ka lõppenud.

Me jätkame seda kindlasti, aga kuidas ja millal, sellest me jutustame teile juba Tallinnas.

esmaspäev, 17. oktoober 2016


Teistele mõeldud jutustus oma haridusasutuse innovatsiooniloost/eduloost.

Esitlus meie koolist 

reede, 14. oktoober 2016Meie rõõmud ja mured

Narva Kesklinna Gümnaasium arendab aktiivselt infotehnoloogiaid, mis on üks kooli arengusuundadest ning mis on välja toodud ka Narva Kesklinna Gümnaasiumi arengukavas. Üle 50 õpetaja on läbinud Digi Tiiger kursused ja kasutavad tundides aktiivselt arvuteid. Elektrooniliste õppematerjalide avaldamise võimaluseks on loodud MOODLE keskkond, milles antud hetkel on õpetajad avanud 26 kursust võõrkeeltes: eesti keeles, bioloogias, matemaatikas, informaatikas. Koolis on 6 puutetahvlit, 16 videoprojektorit. Need on paigaldatud matemaatika, bioloogia, keemia, füüsika, algklasside, võõrkeelte kabinettidesse, kasutatakse ka keelekümblusklassides. Bioloogia kabinetis on peale multimeediatahvli ka mikroskoop, mille pildi võib ekraanile välja tuua, samuti on kabinetis seadmed videofilmide vaatamiseks. Spetsiaalselt seadmestatud loengusaalis 65 kohale on olemas kõik hädavajalik, sealhulgas dokument-kaamera. Gümnaasiumis on kiire internetiühendus läbi optilise kiudkaabli (EENet), on loodud haruvõrk Ethernet lauaarvutite ühendamiseks ning WiFi võrk süle-, tahvelarvutite ja nutitelefonide mobiilseks ühendamiseks internetiga (7 ligipääsupunkti). Vastavalt DHCP analüüsile kasutab antud hetkel gümnaasiumis internetti iga päev üle 250 kooli- ja isikliku digiseadme.

Alates 2007. aastast tegeleb kool robotehnikaga. Läbi Tiigrihüppe Sihtasutuse projekti on gümnaasium soetanud 10 Lego NXT komplekti, mida kasutatakse robotehnikaringi tundides (õpilastele alates 6. klassist) ning robootika ja mehhatroonika kursusel gümnaasiumiklassides.


Kuni 2012. aastani oli gümnaasiumis 3 arvutiklassi. Kahjuks vähese rahastamise tõttu ei olnud võimalust tehnikat õigeaegselt uuendada. Seepärast tuli seadmete rikete, tehnika kiire vananemise tõttu panna üks klass kinni. Kuid ka nendes klassides on kõige uuemad arvutid 2006. aastast. Ühte kabinetti kahest kasutatakse võõrkeelte ja keelekümblusklasside tundides, teist kabinetti informaatika ja elektrooniliste testide läbiviimiseks.


Koolitusele tulemise eesmärk ja ootused.

Meie kooli meeskond osaleb koolitusprogrammis "Digiajastu haridusjuht" esimest korda. Loodame, et saame koolitusel "Õppeprotsessi juhtimine digiajastul" uusi teadmisi ja konkreetseid näpunäiteid, kuidas koolis digiplaani koostada ja ellu viia.

esmaspäev, 10. oktoober 2016


Saagem tuttavaks! 
See on Narva Kesklinna Gümnaasiumi meeskond. 
Meie meeskonnas on 3 inimest:
     -·direktor Anna Zubova (fotol keskel)
     -·õppealajuhataja Natalja Nikanorova (fotol paremal)
     -·matemaatika,- ja informaatikaõpetaja, haridustehnoloog Vladimir Runin (fotol vasakul)

Koolitusel osaleva meeskonna tutvustus.


Anna Zubova- Narva Kesklinna Gümnaasiumi direktor
Anna Zubova töötab Narva Kesklinna Gümnaasiumis alates 1985.aastast:
Õpetajana - 1985.a - 2007.õa
Õppealajuhatajana - 2010.a -2011.õa
Direktorina - alates 2011.a
"Olen iseloomult optimist ja aktiivne tegelane. Püüan innustada õpilasi ja õpetajaid püüdlema enesetäiendamise poole. Oskan köita inimesi enda ideedega ja saavutada sihikindlalt eesmärki. Minu motoks on: "Unistused realiseeruvad vaid siis, kui mõtted muutuvad tegudeks".


Natalja Nikanorova- Narva Kesklinna Gümnaasiumi õppealajuhataja
"Mind võib julgelt nimetada elukestvaks õppijaks. Kogu aeg täiendan oma teadmisi. Olen osalenud ka mitmetel haridusalastel ja juhtimisalastel koolitustel nii Eestis kui välismaal. Õpetan eesti keelt ja inimeseõpetust. Mul on ka hiliskeelekümblusklasside õpetaja ja haridusosakonna ametniku töökogemus. 2013. aastast töötan Narva Kesklinna Gümnaasiumis õppealajuhatajana. Tegelen edukalt projektitegevusega. Viimaste edukate projektide hulgas on näiteks:

2015/2016.õa- liikluskasvatuse ringi avamine ning jalgrataste ja kiivrite soetamine ringis käivate laste jaoks (Maanteeameti toetus)

2015/2016.õa -3D printeri soetamine (HITSA toetus)

2015/2016. ja 2016/2017. õa - keskkonnateadlikkuse projektid: iga aasta 26 õppekäiku Iisaku looduskeskusesse ja RMK Kauksi keskusesse. Kahe aasta jooksul umbes 800 õpilaste jaoks (KIK-i toetused)"


Vladimir Runin - Narva Kesklinna Gümnaasiumi matemaatika,- ja informaatikaõpetaja, haridustehnoloog
„Ma lõpetasin Tartu Ülikooli 2002.aastal informaatikaõpetaja erialal. Olen osalenud erinevatel koolitustel, seal hulgas robootika koolitustel. Mitu aastat olen Narva linnainformaatikaõpetajate metoodilise ainekomisjoni juht. Minu eduka töö kinnituseks on arvukad aukirjad, tänukirjad ja kõrged kohad, mida minu õpilased on saavutanud erineva tasemega võistlustel. Erilist tähelepanu väärivad sellised saavutused, nagu Robotex 2015 (linna läbimine2.koht), Robotex 2014 (1.koht), Robofinist 2014, Sankt-Peterburg (2.koht ja 6.koht), Võru Roboti Tsõõr ja RoboMiku lahing 2015 (Lego-Sumo) 1. ja 2.koht“