esmaspäev, 10. oktoober 2016


Saagem tuttavaks! 
See on Narva Kesklinna Gümnaasiumi meeskond. 
Meie meeskonnas on 3 inimest:
     -·direktor Anna Zubova (fotol keskel)
     -·õppealajuhataja Natalja Nikanorova (fotol paremal)
     -·matemaatika,- ja informaatikaõpetaja, haridustehnoloog Vladimir Runin (fotol vasakul)

Koolitusel osaleva meeskonna tutvustus.


Anna Zubova- Narva Kesklinna Gümnaasiumi direktor
Anna Zubova töötab Narva Kesklinna Gümnaasiumis alates 1985.aastast:
Õpetajana - 1985.a - 2007.õa
Õppealajuhatajana - 2010.a -2011.õa
Direktorina - alates 2011.a
"Olen iseloomult optimist ja aktiivne tegelane. Püüan innustada õpilasi ja õpetajaid püüdlema enesetäiendamise poole. Oskan köita inimesi enda ideedega ja saavutada sihikindlalt eesmärki. Minu motoks on: "Unistused realiseeruvad vaid siis, kui mõtted muutuvad tegudeks".


Natalja Nikanorova- Narva Kesklinna Gümnaasiumi õppealajuhataja
"Mind võib julgelt nimetada elukestvaks õppijaks. Kogu aeg täiendan oma teadmisi. Olen osalenud ka mitmetel haridusalastel ja juhtimisalastel koolitustel nii Eestis kui välismaal. Õpetan eesti keelt ja inimeseõpetust. Mul on ka hiliskeelekümblusklasside õpetaja ja haridusosakonna ametniku töökogemus. 2013. aastast töötan Narva Kesklinna Gümnaasiumis õppealajuhatajana. Tegelen edukalt projektitegevusega. Viimaste edukate projektide hulgas on näiteks:

2015/2016.õa- liikluskasvatuse ringi avamine ning jalgrataste ja kiivrite soetamine ringis käivate laste jaoks (Maanteeameti toetus)

2015/2016.õa -3D printeri soetamine (HITSA toetus)

2015/2016. ja 2016/2017. õa - keskkonnateadlikkuse projektid: iga aasta 26 õppekäiku Iisaku looduskeskusesse ja RMK Kauksi keskusesse. Kahe aasta jooksul umbes 800 õpilaste jaoks (KIK-i toetused)"


Vladimir Runin - Narva Kesklinna Gümnaasiumi matemaatika,- ja informaatikaõpetaja, haridustehnoloog
„Ma lõpetasin Tartu Ülikooli 2002.aastal informaatikaõpetaja erialal. Olen osalenud erinevatel koolitustel, seal hulgas robootika koolitustel. Mitu aastat olen Narva linnainformaatikaõpetajate metoodilise ainekomisjoni juht. Minu eduka töö kinnituseks on arvukad aukirjad, tänukirjad ja kõrged kohad, mida minu õpilased on saavutanud erineva tasemega võistlustel. Erilist tähelepanu väärivad sellised saavutused, nagu Robotex 2015 (linna läbimine2.koht), Robotex 2014 (1.koht), Robofinist 2014, Sankt-Peterburg (2.koht ja 6.koht), Võru Roboti Tsõõr ja RoboMiku lahing 2015 (Lego-Sumo) 1. ja 2.koht“

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar